znak zapytania

Jak piszemy: ulec czy uledz

Poprawną formą stanowi czasownik dokonany ulec z użyciem –c na końcu wyrazu. Błędna forma wypowiedzi wynika z udźwięcznienia na końcu wyrazu.

Warto zapamiętać, że czasownik ulec występuje głównie w zestawieniu z rzeczownikami nacechowanymi negatywnie, błędną formą jest zatem stwierdzenie ulec poprawie (lepiej użyć innej wypowiedzi np. poprawiło się).

Poprawna pisownia

ulec

Częste błędy

uledz

Przykłady:

Omamiła go do tego stopnia, że musiał jej ulec.

Ostatecznie postanowił ulec ogólnej opinii otoczenia i postąpił tak jak wszyscy.

Nie sposób było nie ulec pokusie skosztowania ciasta z kremem.

Zobacz również - jak się pisze: