znak zapytania

Jak piszemy: trudnoczytelny czy trudno czytelny

Poprawny zapis to trudno czytelny.

W języku polskim stosuje się regułę, według której połączenie przysłówka z imiesłowem odmiennym bądź przymiotnikiem, który określa ten przysłówek piszemy rozdzielnie. Przysłówek trudno (odpowiada na pytanie jak?) stanowi pierwszy człon wyrazu, natomiast drugim członem jest imiesłów przymiotnikowy (czytelny), zatem cały wyraz 'trudno czytelny' piszemy rozdzielnie.

Poprawna pisownia

trudno czytelny

Częste błędy

trudnoczytelny

Przykłady:

Ten tekst był trudno czytelny dlatego postanowiłam go szybko poprawić.

Nie mogłam poznać czy to był jej podpis, był trudno czytelny.

Napisy na tym typie telewizora są trudno czytelne.

Zobacz również - jak się pisze: