znak zapytania

Jak piszemy: świadkowie Jehowy czy świadkowie Jehowi

Poprawna forma to świadkowie Jehowy.

Pisownię wyrażenia świadkowie Jehowy wyjaśnia odmiana rzeczownika Jehowa przez przypadki. Świadkowie (kogo? czego?) Jehowy od końcówki deklinacyjnej dopełniacza.

Odmiana rzeczownika jehowa (świadek Jehowy, jehowita) w liczbie pojedynczej:

 • Mianownik (kto? co?) - jehowa
 • Dopełniacz (kogo? Czego?) - jehowy
 • Celownik (komu? Czemu?) - jehowie
 • Biernik (kogo? Co?) - jehowę
 • Narzędnik (z kim? z czym?) - jehową
 • Miejscownik (o kim? o czym?) - jehowie
 • Wołacz (hej!) - jehowo

Odmiana rzeczownika jehowa (świadek Jehowy, jehowita) w liczbie mnogiej:

 • Mianownik (kto? co?) - jehowie, jehowy
 • Dopełniacz (kogo? Czego?) - jehowów
 • Celownik (komu? Czemu?) - jehowom
 • Biernik (kogo? Co?) - jehowów
 • Narzędnik (z kim? z czym?) - jehowami
 • Miejscownik (o kim? o czym?) - jehowach
 • Wołacz (hej!)jehowo – jehowie, jehowy

Świadkowie Jehowy – Badacze Pisma Świętego, inaczej jehowici (od zniekształconego imienia Jahwe) ruch religijny założony w 1878 r. w USA przez Ch. Russela , wierzący w rychłe powtórne przyjście Chrystusa, nie uznający kapłaństwa oraz obrzędów religijnych poza czytaniem Biblii i chrztem przez zanurzenie. Świadkowie Jehowy głoszą bliski koniec świata oraz nadejście na ziemi rządów bożych, które mają nastąpić po ostatecznym starciu między Jehową a szatanem w miejscu zwanym Har-Magedon (Armagedon), odrzucający dogmat Trójcy Świętej, prrzeczący istnieniu duszy.

Poprawna pisownia

świadkowie Jehowy

Częste błędy

świadkowie Jehowi

Przykłady:

Świadkowie Jehowy potępiają narkomanię, picie alkoholu, transfuzję krwi oraz aborcję.

Oficjalnym pismem Świadków Jehowy jest „Strażnica”.

Świadkowie Jehowy nie angażują się w politykę.

Spotkałem Świadków Jehowy jak chodzili od domu do domu chcąc rozmawiać z ludźmi o religii.

Zobacz również - jak się pisze: