znak zapytania

Jak piszemy: śródmiejski czy śród miejski

Przymiotnik śródmiejski piszemy z użyciem –ó, możemy również posłużyć się zasadą wymiany –ó na –o co wynika z definicji tego wyrazu (śródmiejski bo środek miasta).

Śródmiejski czyli taki, który znajduje się w śródmieściu.

Poprawna pisownia

śródmiejski

Częste błędy

śród miejski, śrudmiejski

Przykłady:

Od niedawna zaczął u nas funkcjonować Śródmiejski Ośrodek Kultury.

Jutro zamierzam odwiedzić śródmiejski bulwar.

Mam bilety na musical do Śródmiejskiego Teatru Muzycznego.

Zobacz również - jak się pisze: