znak zapytania

Jak piszemy: sprzęt czy sprzent

Prawidłowa wersja zapisu to sprzęt.

Rzeczownik ten piszemy z użyciem -ę, choć w wymowie słyszymy -en.

Sprzęt jest to według definicji:

  • przedmioty użytkowe, zwłaszcza meble, narzędzia, naczynia np. sprzęty domowe
  • ogół maszyn i urządzeń związane z jakąś dziedziną np. sprzęt pożarniczy, gospodarski, sanitarny, turystyczny itp.
  • zbiór plonów, żniwa.

Poprawna pisownia

sprzęt

Częste błędy

sprzent, sprzęd

Przykłady:

Mieszkanie było zagracone niepotrzebnymi sprzętami, w końcu musieliśmy je opróżnić.

W tym roku postanowiłem pracować przy sprzęcie żyta.

Jan wygrał w konkursie rysunkowym sprzęt gospodarstwa domowego znanej marki.

Zobacz również - jak się pisze: