znak zapytania

Jak piszemy: spór czy spur

Poprawna forma to spór.

Rzeczownik spór piszemy zawsze z użyciem „ó”. Potwierdza to znana reguła ortograficzna mówiąca o tym, że „ó” piszemy zawsze, gdy wymienia się na a, o lub e w różnych formach tego samego wyrazu (w tym przypadku: spór bo spory).

Spór to konflikt pomiędzy dwiema zwaśnionymi stronami, który może mieć krótki bądź długotrwały przebieg.

Poprawna pisownia

spór

Częste błędy

spur

Przykłady:

Pomiędzy bratem i siostra wynikł spór z powodu podziału ziemi.

W sądzie pomiędzy dwiema przeciwnymi stronami właśnie toczy się spór o pieniądze.

Pomiędzy opozycją a rządem toczy się spór o budżet.

Tylko Magda może na dobre rozwiązać ten spór.

Zobacz również - jak się pisze: