znak zapytania

Jak piszemy: spomiędzy czy zpomiędzy

Wyraz spomiędzy zawsze piszemy łącznie, nigdy osobno.

Jest to przyimek, który powstał poprzez ubezdźwięcznienie przyimka „z” oraz przyimka „pomiędzy”.

Łączy się z rzeczownikami w dopełniaczu bądź pełni funkcję rzeczowników.

Przyimek spomiędzy wskazuje na wybór kogoś spośród wielu ludzi np. Wybrali przewodniczącego klasy spomiędzy siebie. Oznacza również kierunek od wewnątrz (jakiegoś zbioru) na zewnątrz np. Spomiędzy kwiatów wyleciał owad.

Poprawna pisownia

spomiędzy

Częste błędy

zpomiędzy, z pomiędzy

Przykłady:

Spomiędzy drzew wybiegł z lasu rudy lis.

Zdobył pierwsze miejsce w konkursie na najlepszą piosenkę spomiędzy tysiąca uczestników.

Wybrali radnych spomiędzy mieszkańców kilku wsi.

Zobacz również - jak się pisze: