znak zapytania

Jak piszemy: spod czy z pod

Przyimek spod piszemy zawsze łącznie z użyciem „s” na początku wyrazu. Łączy się on z rzeczownikiem bądź wyrazem, który pełni jego funkcję.

Przyimek ten powstał poprzez ubezdźwięcznienie przyimka „z” oraz przyimka „pod”, łączy się z rzeczownikami w dopełniaczu.

Przyimek spod:

  • określa bliskość przestrzenną np. On jest spod Warszawy.
  • jest także oznaką podlegania jakiejś władzy bądź przynależności do jakiegoś symbolu np. Kasia urodziła się pod koniec stycznia, więc jest spod znaku wodnika.
  • łączy się z nazwami czynności, które znajdują się pod czymś np. Spod swetra wystawała jej biała bluzka.

Poprawna pisownia

spod

Częste błędy

z pod

Przykłady:

Wyjęła spod lady nowy towar i pokazała go klientce.

Przebiśniegi wystawały spod śniegu.

Wreszcie posprzątał wszystkie zabawki spod stołu.

Ten mężczyzna jest spod piątki.

Zobacz również - jak się pisze: