znak zapytania

Jak piszemy: ślub czy ślup

Ślub stanowi poprawną wersję zapisu. Wyraz ten zawsze piszemy stosując –u oraz –b.

Ślub to inaczej zawarcie związku małżeńskiego, w tym również złożenie przysięgi małżeńskiej przed urzędnikiem stanu cywilnego bądź duchownym w obecności świadków. W tradycji Katolickiej ślub to także uroczyste złożenie przysięgi osoby, która ma zamiar wstąpić do zakonu. Zobowiązuje się ona tym samym do czystości, ubóstwa wobec swych przełożonych oraz Papieża.

Poprawna pisownia

ślub

Częste błędy

ślup, ślób

Przykłady:

Dostałam zaproszenie na ślub mojej siostry ciotecznej, która mieszka w Niemczech.

Marcin w listopadzie ma zamiar złożyć śluby zakonne.

Moi dziadkowie mieli w tym roku sześćdziesiątą rocznicę ślubu.

Urzędnicy z Urzędu Stanu Cywilnego udzielają dziennie kilka ślubów.

Zobacz również - jak się pisze: