znak zapytania

Jak piszemy: rzargon czy żargon

Żargon to poprawna forma zapisu.

Rzeczownik żargon pochodzi z języka francuskiego (jargon). Oznacza to, iż polszczyzna zapożyczyła formę fonetyczną, natomiast zapis z zastosowaniem „ż” związany jest z wymową „j” we francuszczyźnie jako „ż”.

Żargon to według definicji:

  1. język danej grupy zawodowej bądź danego środowiska, niezgodny z ogólnymi normami kulturalno-językowymi;
  2. język niepoprawny, niestaranny.

Poprawna pisownia

żargon

Częste błędy

rzargon

Przykłady:

Syn zaczął mówić do matki w nieznanym jej dotąd żargonie.

Nowa nauczycielka nie rozumiała jeszcze żargonu uczniowskiego.

Stosował żołnierski żargon na długo po odbyciu zasadniczej służby wojskowej.

Zobacz również - jak się pisze: