znak zapytania

Jak piszemy: rzadko czy żadko

Wyraz rzadko to przysłówek pochodzący od przymiotnika rzadki, w zdaniu jest okolicznikiem.

Nie ma w języku polskim istotnej reguły ortograficznej wyjaśniającej pisownię tego wyrazu, warto go wiec zapamiętać.

Rzadko to w odniesieniu do występowania czegoś inaczej sporadycznie, co pewien czas, epizodycznie, czasem itp.

Poprawna pisownia

rzadko

Częste błędy

żadko

Przykłady:

Ostatnio rzadko chodzę wcześnie spać.

Piotr z uwagi na egzaminy na studiach rzadko odwiedzał swoich rodziców.

Ten ptak to rzadko występujący okaz.

Rzadko zdarza się taki talent, może raz na kilka dekad.

Rzadko mam do czynienia z ludźmi piastującymi tak wysokie urzędy.

Zobacz również - jak się pisze: