znak zapytania

Jak piszemy: rząd czy żąd

Rzeczownik rząd zawsze piszemy stosując -rz oraz -d na końcu wyrazu (bo rządy, z definicji jest to:

  • Organ władzy, która zarządza danym państwem, w nazwach stosujemy wielką literę np. Rząd Narodowy.
  • W liczbie mnogiej (rządy) oznacza zwykle rządzenie, zarządzanie czymś np. Trzeba wreszcie ocenić Ich rządy.
  • Rząd wielkości – szereg.

Formy dopełniacza liczby pojedynczej rzędu używa się w znaczeniu: w przybliżeniu, około np. Przekazano na konto fundacji kwotę rzędu trzystu tysięcy złotych.

Uwaga: określenie *pod rząd jest niepoprawne, poprawnie używaną formą jest – z rzędu np. Pogoda była kiepska dwa dni z rzędu.

Poprawna pisownia

rząd

Częste błędy

żąd, rząt, żąt

Przykłady:

Uczniowie ustawili rząd krzeseł na sali gimnastycznej przed wywiadówką.

Nasz Rząd próbuje stoi przed wielkim wyzwaniem ustalenia budżetu na kolejny rok.

Zobacz również - jak się pisze: