znak zapytania

Jak piszemy: rzaba czy żaba

Żaba należy do najbardziej rozpowszechnionych przedstawicieli płazów, żyje w pobliżu zbiorników wodnych, ma skórę pokrytą cienkim, nierogowaciejącym naskórkiem i stale zwilżoną śluzem, ma bardzo duży otwór gębowy.

Rzeczownik żaba, w języku prasłowiańskim to žaba. Głoskę „ž” w XVI wieku zastąpiono literą „ż” co stanowi uzasadnienie pisowni naszego wyrazu.

Poprawna pisownia

żaba

Częste błędy

rzaba

Przykłady:

Płazy to nie tylko żaby i traszki, lecz również, a może przede wszystkim, dawno wymarłe płazy pierwotne – meandrowce.

Żaba wodna to jedna z trzech krajowych form zielonych żab wodnych, są one bardzo trudne do rozróżnienia.

Bezogonowe żaby, ropuchy i rzekotki są liczne na wszystkich lądach z wyjątkiem podbiegunowych.

Żaby należą do płazów, które w czasie stosunkowo niedługim, jeśli go mierzyć skalą geologicznej historii gromad kręgowców, dały początek gadom.

Zobacz również - jak się pisze: