znak zapytania

Jak piszemy: rybołówstwo czy rybołustwo

Prawidłową formą zapisu jest rzeczownik rybołówstwo.

Wyraz ten piszemy zawsze z użyciem -ó bo wymienia się na -o od łowić. Rybołówstwo zawiera literę w, choć jest ona nieme, przez co w wypowiedzi słyszymy jedynie końcówkę -stwo lecz w poprawnym zapisie występuje końcówka -wstwo. Odwołując się do reguł polskiej ortografii końcówkę -wstwo zawierają rzeczowniki pochodzące od czasowników bądź rzeczowniki zakończone na w. W tym przypadku rzeczownik rybołówstwo pochodzi od czasownika łowić.

Rybołówstwo to działalność polegająca na wydobyciu ryb w celach spożywczych oraz przetwórczych lub innych zwierząt np. skorupiaków (homarów, ostryg) oraz roślinności morskiej z mórz oraz z wód śródlądowych.

Poprawna pisownia

rybołówstwo

Częste błędy

rybołustwo, rybołuwstwo, rybołstwo

Przykłady:

Rybołówstwo to ważna część polskiej gospodarki nadmorskiej.

Na emeryturze planuję zająć się rybołówstwem.

W rybołówstwie są określone limity połowu ryb.

Synonimy słowa - rybołówstwo

połów, łowienie, łowienie ryb, wędkarstwo, odławianie, łów, rybactwo

Zobacz również - jak się pisze: