znak zapytania

Jak piszemy: reportaż czy reportarz

Reportaż stanowi poprawną formę zapisu.

Zgodnie ze znaną w polszczyźnie regułą, „ż” piszemy niekiedy w zakończeniach: - np. młodzież, odzież, reportaż i -eż np. grabież, kradzież.

Reportaż – jest to gatunek w twórczości dziennikarskiej, opis konkretnych faktów oparty na autentycznych materiałach oraz obserwacjach autora.

Poprawna pisownia

reportaż

Częste błędy

reportarz, reportasz

Przykłady:

Krótki reportaż tego autora długo cieszył się popularnością.

Jola w ramach zaliczenia z języka polskiego na ocenę bardzo dobrą nakręciła reportaż dziennikarski w postaci filmu.

Gazeta postanowiła wydać reportaż na temat problemów współczesnej młodzieży.

Zobacz również - jak się pisze: