znak zapytania

Jak piszemy: rada gminy czy Rada Gminy

W zależności od kontekstu zdania, wyrażenie to piszemy wielką bądź małą literą.

Jeśli słowa chcemy użyć formie oficjalnej np. w liście adresowanym do Rady Gminy, wówczas piszemy je wielką literą. np. Zwracam się z prośbą do Rady Gminy.

W wypowiedziach nieoficjalnych nazwy urzędów, instytucji, organizacji, towarzystw piszemy małą literą. np. W następnych wyborach chcę kandydować do rady gminy.

Poprawna pisownia

rada gminy, Rada Gminy

Częste błędy

Przykłady:

Napisałam w imieniu mieszkańców pismo do Rady Gminy z prośbą o uwzględnienie w budżecie w nowym roku kalendarzowym naprawę drogi gminnej.

Od kilku lat jestem aktywnym członkiem rady gminy w mojej miejscowości.

Zobacz również - jak się pisze: