znak zapytania

Jak piszemy: pruba czy próba

Poprawna forma to próba.

Rzeczownik próba piszemy zawsze z użyciem „ó”. W polszczyźnie nie istnieje żadna reguła ortograficzna, która wyjaśniałaby pisownię tego wyrazu, dlatego warto ją po prostu zapamiętać.

Próba to inaczej staranie się, egzamin, przymiarka.

Poprawna pisownia

próba

Częste błędy

pruba

Przykłady:

Spóźnił się na próbę teatralną, w której grał pierwszoplanową rolę.

Dzięki szybkiej pomocy lekarskiej próba ratowania jego życia powiodła się.

Podczas pobytu w sanatorium wykonano pacjentom próby wysiłkowe.

Usłyszałem ostrą wymianę zdań, która była wyraźną próbą charakterów.

Zobacz również - jak się pisze: