znak zapytania

Jak piszemy: pruba czy próba

Próba to rzeczownik, który piszemy z użyciem „ó” w środku wyrazu, pomimo że pisowni tej nie uzasadnia żadna znana reguła ortograficzna. W tym przypadku przyjmujemy zasadę, iż „ó” piszemy w niektórych wyrazach w języku polskim mimo braku obecnie wymiany na „a”, „o” bądź „e”.

Próba jest to czynność, którą wykonuje się w celu przekonania się o czymś np. o przygotowaniu się do odpowiedniej roli. Próba czego (nie: jaka), kiedy wymienia się właściwość, którą ma się za pomocą danej próby zbadać np. próba wysiłkowa.

Poprawna pisownia

próba

Częste błędy

pruba

Przykłady:

Dziś rano byłem w teatrze na próbie musicalu pt. „Romeo i Julia” i odniosłem wrażenie, że aktorzy nie byli do niej odpowiednio przygotowani.

W szpitalach lekarze bardzo często dokonują próby ratowania czyjegoś życia.

Zawodnicy drużyny sportowej zostali poddani próbie sprawnościowej.

Nowi członkowie zespołu jak zwykle zostają wystawieni na próbę.

Próba znalezienia sprawcy przez policję zakończyła się niepowodzeniem.

Zobacz również - jak się pisze: