znak zapytania

Jak piszemy: poważny czy powarzny

Poważny” piszemy zawsze z zastosowaniem „ż” z uwagi na znaną w polszczyźnie regułę ortograficzną, według której „ż” piszemy wtedy, kiedy wymienia się na g, dz, h, z, ź, s w innych formach danego wyrazu bądź w wyrazach pokrewnych. W prezentowanym przykładzie przymiotnik poważny wymienia się na powaga, zatem powyższa reguła ma zastosowanie, gdyż „ż” wymienia się na „g”.

Przymiotnik poważny używamy w języku polskim w odniesieniu do istotności czegoś w danej sprawie, momentu zasadniczego w określonym czasie bądź dziejach czegoś, jako określenie kogoś dostojnego lub w kontekście ciężkiego do rozwiązania problemu.

Poprawna pisownia

poważny

Częste błędy

powarzny

Przykłady:

Ania była dziś bardzo poważna i zamyślona, przez całą lekcję nie powiedziała ani słowa.

Matura to bardzo poważna sprawa, dla każdego ucznia, jej wyniki decydują bowiem o dostaniu się na wymarzone studia.

Pracodawca miał do rozwiązania poważny problem, o którym wczoraj poinformowała przewodnicząca Związków Zawodowych.

Janek ubrał się dziś w garnitur, w którym wyglądał bardzo poważnie.

Zobacz również - jak się pisze: