znak zapytania

Jak piszemy: potrzebowałbym czy potrzebował bym

Potrzebowałabym to poprawna forma. Zgodnie z zasadami pisowni w języku polskim cząstki takie jak bym, byś, by piszemy łącznie z osobowymi formami czasownika np. potrzebował + bym = potrzebowałbym, pisał + bym = pisałbym itp. Prezentowane przykłady występują w liczbie pojedynczej.

Czasownik potrzebowałbym stanowi określenie zapotrzebowania na coś.

Poprawna pisownia

potrzebowałbym

Częste błędy

potrzebował bym

Przykłady:

Do uszycia tego garnitury potrzebowałbym maszynę do szycia, materiał, nici i igły.

Kwiaty dla żony potrzebowałbym na jutro z okazji dwudziestej piątej rocznicy naszego ślubu.

Do wystawienia tej faktury potrzebowałabym dane Państwa firmy.

Jestem w stanie wykonać tę stronę internetową, lecz potrzebowałabym do tego celu więcej czasu.

Potrzebowałbym Twojej pomocy z matematyki.

Zobacz również - jak się pisze: