znak zapytania

Jak piszemy: ponad to czy ponadto

Obydwie formy zapisu są prawidłowe. Należy zapamiętać, że ponadto piszemy łącznie w kontekście (oprócz tego), ale ponad to piszemy rozdzielnie w innym znaczeniu (ponad coś).

Ponadto czyli co więcej, dodatkowo, także itp.

Poprawna pisownia

ponad to, ponadto

Częste błędy

Przykłady:

Do pozwolenia na budowę musisz ponadto dołączyć mapę geodezyjną.

Nie chcę się tym zajmować, chcę być ponad to.

Obecny kryzys spowodował, że straciłem wszystkie oszczędności ponadto zostałem zwolniony z pracy.

Zobacz również - jak się pisze: