znak zapytania

Jak piszemy: pół czy puł

Poprawną formą zapisu jest pół z użyciem „ó”.

Jest to liczebnik, nieodmienny, pisany łącznie, wnoszący znaczenie połowiczności a nie całości, połowa czegoś, np. półkula, półprzytomny, półwytrawny itp.

Jeżeli drugi człon złożenia zawiera dużą literę, wówczas w zapisie stosujemy łącznik np. pół-Amerykanin.

W przypadku liczebników złożonych formę rzeczownika określa liczebnik pół a nie liczebnik, który wskazuje liczbę całkowitą np. Staś ma cztery i pół roku (nie: *cztery i pół lata).

Wyrażenia zawierające liczebnik pół rzeczownik określający nie ulega wpływom przyimka oraz występuje w dopełniaczu np. Przerwał mi w pół zdania (nie: *w pół zdanie).

Pół...pół... - to liczebnik, który występuje w dwuczłonowych wyrażeniach, w których każdy stanowi połowę czegoś, natomiast razem stanowią określenie jednego stwierdzenia np. pół żartem, pół serio; pół anioł, pół diabeł itp.

Poprawna pisownia

pół

Częste błędy

puł

Przykłady:

Na imprezę kupiłam w sklepie pół kilograma cukierków i pół melona.

Prowadzę firmę z moim wspólnikiem pół na pół.

Z domu do szkoły mam do pokonania dystans o długości dwa i pół kilometra.

Nie wiem jak mam to zrozumieć, bo powiedział mi to to pół żartem, pół serio.

Zobacz również - jak się pisze: