znak zapytania

Jak piszemy: po za czy poza

Poprawna forma to poza.

Łącznie piszemy przyimki składające się z dwóch bądź trzech przyimków np. sprzed, sponad, poprzez itp.

Poza to przyimek, który łączy się z innymi rzeczownikami bądź z wyrazami pełniącymi funkcję rzeczowników. Jest wzmocnionym odpowiednikiem przyimka „za” w jego funkcjach przestrzennych.

W innym znaczeniu wyraz poza – oznacza także sztuczną postawę, nienaturalność.

Według słownika PWN przyimek poza oznacza:

  • położenie pewnego przedmiotu w pewnej odległości od innych przedmiotów np. Postanowiliśmy spędzić trochę czasu poza domem.
  • miejsce czynności lub miejsce położenia przedmiotu, który znajduje się na zewnątrz pewnej przestrzeni np. Pies wybiegł nagle poza bramę.
  • wyłączenie z zakresu, z zasięgu czegoś; z wyjątkiem oprócz np. Kochankowie widywali się poza pracą.
  • poszerzenie zakresu czegoś o inne przedmioty, ludzi, sprawy np. Poza działalnością uzdrowiskową spółka prowadzi także działalność gastronomiczną.

Poprawna pisownia

poza

Częste błędy

po za

Przykłady:

Pracownicy korporacji zwykle jedzą obiady poza domem.

Na dziesiątą rocznicę ślubu postanowiliśmy wyjechać z żona poza miasto.

Poza dwiema babciami mam także jednego dziadka.

Wszyscy opuścili klasę poza jednym uczniem, który został na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.

Zobacz również - jak się pisze: