znak zapytania

Jak piszemy: po prostu czy po prostu

Poprawny zapis to po prostu.

Jest to wyrażenie przyimkowe, które jest niesamodzielną częścią mowy i dopiero w połączeniu z innym wyrazem, najczęściej rzeczownikiem, ale także przysłówkiem i liczebnikiem tworzy całość znaczeniową.

Po prostu to określenie mówienia otwarcie na jakiś temat bądź w odniesienie do naturalności czegoś; synonimami po prostu są także: bez zahamować, jasno, czytelnie, wyraźnie itp.

Poprawna pisownia

po prostu

Częste błędy

po prostu

Przykłady:

Zrób to żeby mieć po prostu święty spokój.

Czy nie możesz po prostu się tego nauczyć.

Jak to zrobiłaś? Wykorzystałam po prostu prostą wiedzę.

Po prostu dobrze mi się z Tobą pracuje.

Zobacz również - jak się pisze: