znak zapytania

Jak piszemy: plebs czy pleps

Wyraz plebs piszemy zawsze stosując spółgłoskę –b.

Plebs (łac. lud) – wolni obywatele starożytnego Rzymu, później ludność uboższa.

  • Bardzo uboga warstwa ludności w średniowiecznych miastach, pozbawiona praw miejskich oraz majątku.
  • Plebs to w innym znaczeniu – pospólstwo, motłoch.

Poprawna pisownia

plebs

Częste błędy

pleps

Przykłady:

Nie wiem za kogo ona się ma, zawsze się wywyższa, pozostałych ma jedynie za plebs.

W starożytnym Rzymie plebs krzyczał – „panem et circenses!” – „chleba i igrzysk!”.

Władca przemówił do plebsu.

Dopóki władza jest w rękach plebsu, dopóty nic nie osiągniemy.

Zobacz również - jak się pisze: