znak zapytania

Jak piszemy: orjentacja czy orientacja

Poprawną formą zapisu jest wyraz obcy – orientacja, w którym zawsze piszemy –i.

Orientacja (fr. orientation) pierwotnie, zwrócenie czegoś ku wschodowi (łac. orient, orientis – wschód).

  • Jest to ustalenie miejsca położenia według stron świata.
  • Orientacja to również świadomość czegoś, zdawanie sobie sprawy z czegoś.
  • Jest to także opowiadanie się za daną opcją polityczną (orientacja polityczna).

Poprawna pisownia

orientacja

Częste błędy

orjentacja

Przykłady:

Podczas zbierania grzybów w lesie straciłem orientację i zabłądziłem.

Marcin ma dobrą orientację w tematyce ekonomii.

Zasadniczo wyróżniamy orientację polityczną prawicową i lewicową.

Zobacz również - jak się pisze: