znak zapytania

Jak piszemy: ołów czy ołuw

Ołów to pierwiastek chemiczny o symbolu Pb oraz liczbie atomowej 82. Ma szarą barwę, jest łatwo topliwy, stosowany do wyrobu aparatury chemicznej, wyrobu rur oraz płyt akumulatorowych.

Poprawną formą zapisu jest ołów. W wyrazie tym zawsze stosujemy –ó z uwagi na zakończenie –ów.

Poprawna pisownia

ołów

Częste błędy

ołuw

Przykłady:

Ołów należy do metali ciężkich.

Ołów występuje w przyrodzie w postaci siarczku (galena).

Ołów jest odporny nawet na działanie kwasu siarkowego.

Na chemii nieorganicznej omawialiśmy pierwiastek jakim jest ołów.

Zobacz również - jak się pisze: