znak zapytania

Jak piszemy: od tąd czy odtąd

Odtąd zawsze piszemy łącznie.

Pisownia tego wyrazu stwarza często wiele trudności nie tylko z uwagi na rozłączną pisownię, ale także ze względu na użycie –ą w środku tego wyrazu, gdyż bardzo częstym błędem jest również zapis z użyciem –on.

Odtąd jest to zaimek określający czas rozpoczęcia jakiejś czynności bądź zaimek wskazujący miejsce rozpoczęcia, wykonania czegoś. Jest to również określenie czegoś, co nastąpiło po czymś. Synonimami odtąd są np. od tego czasu, w następnej kolejności, następnie.

Poprawna pisownia

odtąd

Częste błędy

od tąd, odtond, ottąd, ottond

Przykłady:

Odtąd zaczyna się meta. Do biegu, gotowi, start!

Zamierzam odtąd codziennie biegać.

Nie zamierzam odtąd dłużej łożyć na twoje studia, musisz iść do pracy.

Odtąd wszystko stało się dla mnie jasne, podwyżki nie będzie.

Nie miałem już odtąd wobec niej żadnych wątpliwości, spisała się na medal.

Odtąd zawsze pamiętała o swoich najbliższych.

Zobacz również - jak się pisze: