znak zapytania

Jak piszemy: niezadowolony czy nie zadowolony

Poprawna forma to niezadowolony.

Niezadowolony – jest to imiesłów przymiotnikowy bierny, który świadczy o niezadowoleniu z czegoś.

Reguła mówi, że partykułę „nie” piszemy łącznie z imiesłowami przymiotnikowymi użytymi w znaczeniu przymiotnikowym np. niezbadany, niedościgniony, bezcenny itp.

Poprawna pisownia

niezadowolony

Częste błędy

nie zadowolony

Przykłady:

Paweł był niezadowolony z rezultatu swojej pracy magisterskiej.

Mama Kasi była niezadowolona z zachowania swojej córki w szkole.

Niemiecki turysta był niezadowolony z pobytu w polskim hotelu.

Zobacz również - jak się pisze: