znak zapytania

Jak piszemy: niewiele czy nie wiele

Choć partykuła 'nie' w połączeniu z liczebnikami pisana jest rozdzielnie, to liczebnik niewiele stanowi wyjątek od tej reguły i zawsze pisany jest łącznie.

Niewiele to liczebnik nieokreślony, który oznacza niewielką ilość, stopień nasilenia czegoś, wielkość, liczbę czegoś.

W połączeniu z czasownikami, przymiotnikami, przysłówkami lub wyrażeniami z przyimkiem o charakterze okolicznościowym oznacza niewielki stopień nasilenia bądź zakres zastosowania czegoś.

Poprawna pisownia

niewiele

Częste błędy

nie wiele

Przykłady:

Niewiele osób słyszało o tym wydarzeniu.

Wspominam dziś lata z młodości kiedy przy ognisku śpiewaliśmy piosenkę Grzegorza Markowskiego „Niewiele Ci mogę dać”.

Niewiele mogą Ci powiedzieć na temat tego schorzenia ponieważ nie jestem lekarzem.

Moja restauracja ostatnio gorzej prosperuje, niewiele w niej zarabiam, więc nie mam pieniędzy na reklamę.

Zobacz również - jak się pisze: