znak zapytania

Jak piszemy: niełatwo czy nie łatwo

Niełatwo to określenie czynności, którą trudno jest wykonać, inaczej z mozołem, z oporem, z wysiłkiem.

W języku polskim przysłówek niełatwo piszemy łącznie, jednak dopuszczalna jest również pisownia rozłączna w zależności od kontekstu wypowiedzi.

Pisownię łączną uzasadnia zasada głosząca, że partykułę 'nie' piszemy razem z przysłówkami pochodzącymi od przymiotników w stopniu równym.

Rozłączna pisownia tego wyrazu stanowi wyjątek i jest dopuszczalna w sytuacji, gdy partykuła 'nie' zastosowana w wypowiedzi stanowi przeciwstawienie.

Warto również wspomnieć, że partykułę 'nie' w przypadku przysłówków w stopniu wyższym i najwyższym piszemy zawsze osobno np. nie łatwiej, nie najłatwiejszy.

Poprawna pisownia

niełatwo, nie łatwo

Częste błędy

Przykłady:

Niełatwo jest być nowym uczniem w klasie, w której wszyscy się znają.

Niełatwo jest dostać się na studia medyczne, lecz skończenie ich daje z pewnością dobre perspektywy zawodowe.

Uważam, że niełatwo jest wychowywać dwójkę małych dzieci bez pomocy dziadków.

Ta książka była bardzo nudna, dlatego niełatwo było ją przeczytać.

Możesz sobie mówić co chcesz, lecz nie łatwo, lecz trudno było zaśpiewać piosenkę przed całą szkołą.

Zobacz również - jak się pisze: