znak zapytania

Jak piszemy: nie takt czy nietakt

Poprawny zapis to nietakt.

Partykuła 'nie' stanowi pierwszy człon wyrazów złożonych, który pisze się łącznie, tworzy między innymi pochodne od rzeczowników, które oznaczają brak bądź przeciwstawność np. nietakt, nieład, niezgoda, nieszczęście, niedyskrecja.

Nietakt to inaczej brak kultury, gafa, grubiaństwo, faux pas, błąd, niezręczność.

Poprawna pisownia

nietakt

Częste błędy

nie takt

Przykłady:

Nazwanie profesora doktorem na naszej uczelni jest traktowane jako nietakt.

Piotrek popełnił wielki nietakt, lecz zbyt późno się zdał sobie z tego sprawę.

Ten mały nietakt, który popełniła był przytaczany w jej środowisku pracy jeszcze wiele razy.

Zobacz również - jak się pisze: