znak zapytania

Jak piszemy: nie mniej czy niemniej

Obie formy są poprawne, w zależności od zastosowanego kontekstu zdania.

Niemniej” – to spójnik wprowadzający zdanie podrzędne przeciwstawne. Niemniej – mimo to, a przecież, a jednak.

UWAGA: niepoprawne użycie *tym niemniej, poprawne użycie: niemniej, niemniej jednak, niemniej przeto.

Nie mniej” – piszemy również rozdzielnie z uwagi na to, że partykułę przeczącą 'nie' z przymiotnikami oraz przysłówkami w stopniu wyższym i najwyższym pisze się rozdzielnie. Nie mniej stanowi bowiem połączenie partykuły 'nie' z przysłówkiem mniej.

Nie mniej – nie mniejsza ilość niż czegoś innego np. Na koncercie kobiet było nie mniej niż mężczyzn.

Poprawna pisownia

nie mniej, niemniej

Częste błędy

Przykłady:

Choć rodzice zabronili mi iść na imprezę, niemniej jednak zamierzam ich przekonać, by zmienili zdanie.

Nie czytałam jeszcze tej książki, niemniej podjęłam decyzję, by ją kupić.

Nie wiem jak rozwinie się ta sytuacja, niemniej trzeba coś postanowić.

Zobacz również - jak się pisze: