znak zapytania

Jak piszemy: nie dokońca czy nie do końca

Pisownia wyrażenia nie do końca jest zawsze rozdzielna.

Jest to fraza przysłówkowa informująca o tym, że pewne działania bądź polecenia nie zostały wykonane bądź zrozumiane właściwie.

Nie do końca – nie całkiem, częściowo, niezupełnie.

Poprawna pisownia

nie do końca

Częste błędy

nie dokońca

Przykłady:

Polecenie tego zadania nie do końca zostało zrozumiane przez uczniów.

Nie do końca jest tak jak myślisz, Grażyna nie powiedziała Ci bowiem całej prawdy.

Nie do końca jestem jeszcze architektem, muszę uzyskać niezbędne uprawnienia.

Zobacz również - jak się pisze: