znak zapytania

Jak piszemy: najlepszy czy najleprzy

Najlepszy czyli lepszy od innych, wyróżniający się spośród innych np. swoimi umiejętnościami, mądrością, sprytem itp.

Prawidłowa wersja to najlepszy.

Jest to przymiotnik, w którym nie piszemy rz po spółgłosce p z uwagi na to, że w formach stopnia wyższego i najwyższego przymiotników z przyrostkiem –szy bądź –ejszy nie używamy -rz.

Poprawna pisownia

najlepszy

Częste błędy

najleprzy, naj lepszy

Przykłady:

Oleg okazał się być najlepszy w biegach średniodystansowych.

Jestem z matematyki najlepszy w klasie.

Ten lekarz jest najlepszy w swej dziedzinie.

Jej wybór okazał się bez dwóch zdań najlepszy.

Zobacz również - jak się pisze: