znak zapytania

Jak piszemy: naborzeństwo czy nabożeństwo

Nabożeństwo to rodzaj zgromadzenia wiernych, którzy wspólnie modlą się ze sobą. Każdemu nabożeństwu przewodzi kapłan. Wyróżniamy takie nabożeństwa jak nabożeństwa różańcowe, Droga Krzyżowa, Gorzkie żale itp.

W wyrazie nabożeństwo zawsze piszemy –ż. Wyraz ten pochodzi od słowa Bóg, stąd możemy mniemać, że –ż wymienia się na spółgłoskę – g, nie mamy więc wątpliwości co do samego zapisu –ż.

Poprawna pisownia

nabożeństwo

Częste błędy

naborzeństwo, na bożeństwo, nabożeństfo

Przykłady:

Co roku uczestniczę w nabożeństwach różańcowych.

Na niedzielnym nabożeństwie Gorzkich żali była tylko garstka osób.

Podczas wieczornego nabożeństwa kościół był wypełniony po brzegi.

Podczas nabożeństwa nasz ksiądz zwykle nie udziela spowiedzi.

Zobacz również - jak się pisze: