znak zapytania

Jak piszemy: na co dzień czy na co dzień

Na co dzień czyli inaczej codziennie, zwykle, typowo, zwyczajowo.

Pisownia na co dzień zwykle budzi wiele wątpliwości językowych, warto jednak zapamiętać, że w języku polskim wszystkie człony tej frazy piszemy osobno. Nie ma konkretnej reguły ortograficznej, która wyjaśniałaby rozdzielność pisowni tego wyrażenia. Poddając analizie budowę tej frazy: na należy do przyimków prostych, które wchodzą w skład wyrażeń przyimkowych, zwykle piszemy je rozdzielnie; co dzień to z kolei wyrażenie zaimkowe, które również piszemy rozdzielnie. Zatem każdy człon tej frazy również piszemy rozdzielnie.

Poprawna pisownia

na co dzień

Częste błędy

na co dzień, naco dzień

Przykłady:

Na co dzień nie wkładam tak odświętnego stroju.

Na co dzień zajmuję się fotografią.

Zwykle na co dzień jestem bardzo zajęta.

Zobacz również - jak się pisze: