znak zapytania

Jak piszemy: muł czy mół

Muł pochodzi z języka łacińskiego, w zoologii to Equus mulus, zwierzę z rodzaju koni pochodzące ze skrzyżowania osła z koniem. Jest bardzo wytrzymały oraz wydajny w pracy, użytkowany jako zwierzę juczne, rzadziej w zaprzęgu, zazwyczaj niepłodny, choć mulice dają czasem potomstwo z koniem bądź z osłem.

Pisownię rzeczownika muł wyjaśnia pochodzenie wyrazu od łacińskiego Equus mulus, w którym również występuje „u”. Muł rzeczny natomiast wywodzi się od prasłowiańskiego mulъ, co również stanowi uzasadnienie pisowni tego wyrazu.

Poprawna pisownia

muł

Częste błędy

mół

Przykłady:

Wóz tego rolnika zwykle był ciągnięty przez dwa muły.

Zbyt duża ilość mułu rzecznego stała się z czasem przyczyną zapchania zbiornika.

W trakcie kłótni Antek został nazwany przez swojego kolegę mułem.

Zobacz również - jak się pisze: