znak zapytania

Jak piszemy: łąka czy łonka

Łąka to duży teren ziemi porośnięty trawą oraz inną niezwykle bogatą roślinnością.

Poprawna forma to łąka – rzeczownik rodzaju żeńskiego.

W wyrazie łąka stosujemy pisownię z –ą zgodnie z zasadą, że piszemy je w wyrazach spolszczonych oraz kiedy występuje przed spółgłoskami zwarto-językowymi p, d, b, t, dz, k, g, w tym wypadku mamy do czynienia z połączeniem ą-k.

Poprawna pisownia

łąka

Częste błędy

łonka

Przykłady:

Wspominam jak leżeliśmy na kocu z mamą na wielkiej kwitnącej łące pod drzewem.

Za moim domem rozpościera się obraz niekończącej się łąki, na której zwykle pasie się stado krów.

Źli ludzie wypalają łąki wiosną niszcząc w ten sposób cały ekosystem.

Mieliśmy okazję podziwiać poranną rosę na łące.

Zobacz również - jak się pisze: