znak zapytania

Jak piszemy: laboratorium czy labolatorium

Laboratorium to miejsce przeznaczone do badań i analiz, eksperymentów naukowych oraz medycznych. Mianem laboratorium określamy całą jego infrastrukturę: pomieszczenia, ludzi tam pracujących, sprzęt itd. Laboratorium to także miejsce służące do nauki przedmiotów ścisłych dla takich jak chemia, biologia czy fizyka.

Laboratorium jest jedyną i poprawną formą zapisu tego słowa, które wywodzi się od łacińskiego laboro. Wewnątrz wyrazu zawsze znajduje się –r zgodnie z zasadą, że wyrazy obcego pochodzenia piszemy zgodnie z ich oryginalnym zapisem czyli po samogłosce – o stosujemy – r.

Poprawna pisownia

laboratorium

Częste błędy

labolatorium

Przykłady:

Dziś miałam kolokwium odbędzie się w laboratorium.

Uniwersytet Medyczny otrzymał dofinansowanie i stworzył bardzo nowoczesne laboratorium na światowym poziomie.

W laboratorium unosił się od rana na przemian zapach amoniaku i siarkowodoru.

Pracuję w tym laboratorium od początku istnienia tej instytucji.

Zobacz również - jak się pisze: