znak zapytania

Jak piszemy: ktury czy który

Poprawny zapis to który z użyciem -ó.

  1. Jest to zaimek wprowadzający różnego typu zdania podrzędne (przydawkowe, podmiotowe i dopełnieniowych a także zdania podrzędne rozwijające zdanie nadrzędne), zawsze stawiamy przed nim przecinek np. Mieszkał w domu, który jego rodzice zakupili przed laty.
  2. Zaimek stosowany w pytaniach zależnych a także niezależnych np. Na którą umówiłeś się ze swoją dziewczyną?

Uwaga: Zaimek względny który w zdaniach podrzędnych zawsze stoi na pierwszym miejscu oraz odnosi się do ostatniego rzeczownika w zdaniu nadrzędnym, może być poprzedzony jedynie wyrażeniem przyimkowym bądź przyimkiem, z którym się łączy: na mocy, w razie.

Powtarzanie zaimka który w wypowiedzeniu złożonym w kilku zdaniach podrzędnych jest błędne np.

Poprawna pisownia

który

Częste błędy

ktury

Przykłady:

Dziś ujawniono, który poseł przełożył dyskusję.

Który to miesiąc?

Firma opracowała nowy produkt, który wkrótce podbije cały rynek europejski.

Kupiła prezent, który uznała za najlepszy.

Jechała rowerem, który pożyczył jej mąż.

Zobacz również - jak się pisze: