znak zapytania

Jak piszemy: kompas czy kąpas

Kompas to rzeczownik, który pochodzi od włoskiego słowa compasso, zatem jest to wyraz zapożyczony. W języku polskim (em, en, om, on) piszemy w wyrazach zapożyczonych, na co wskazuje pisownia włoskiego słowa. Kompas piszemy stosując „om” zgodnie z zasadą ortograficzną mówiącą, że em i om piszemy zgodnie z wymową przed p,b. W prezentowanym przykładzie (kompas) „om” występuje przed spółgłoską „p”.

Kompas to przyrząd wyposażony najczęściej w igłę magnetyczną, wskazującą swym położeniem strony świata, busola; geologiczny przyrząd służący do mierzenia kierunku warstw oraz ich nachylenia. Kompas to także zegar słoneczny, urządzenie wskazujące godzinę cieniem rzucanym na poziomą lub pionową płytę przez pręt (gnomon) umieszczony równolegle do osi świata.

Poprawna pisownia

kompas

Częste błędy

kąpas

Przykłady:

Mama pokazała mi stary kompas, który zawsze zabierała ze sobą na górskie wycieczki, aby właściwie określać strony świata.

Nauczyciel pokazał uczniom w jaki sposób można wskazać godzinę za stosując kompas.

Podczas wykopalisk geolog użył do swoich badań kompas.

Zobacz również - jak się pisze: