znak zapytania

Jak piszemy: kąt czy kont

Obie formy są poprawne w zależności od użytego w zdaniu kontekstu. Rzeczownik kąt piszemy z użyciem „ą” z uwagi na zasadę, że „ą” i „ę” piszemy zawsze w wyrazach rodzimych podobnie jak: gęsty, często, gąszcz.

Kąt w matematyce np. kąt prosty, równoramienny, równoboczny, wewnętrzny.

Kąt widzenia oznacza zajmowane stanowisko z jakiego ocenia się rzeczy, sprawy.

Określenie pod kątem czegoś oznacza ze szczególnym położeniem nacisku na coś.

Kont z użyciem „on” to także poprawny zapis innego wyrazu, który jest dopełniaczem liczby mnogiej rzeczownika konto.

Poprawna pisownia

kąt, kont

Częste błędy

Przykłady:

Naukowcy patrzyli na wyniki badań pod różnym kątem, przez co nie mogli dojść do porozumienia.

Tematem matury pisemnej z języka polskiego był „Przegląd literatury pod kątem zmieniającej się roli kobiet na przestrzeni lat”.

Zaśnieżone wzniesienie, po którym zjeżdżaliśmy na nartach położone był pod kątem trzydziestu stopni.

W podstawówce na matematyce uczniowie poznają co to jest kąt, prosty, rozwarty, wklęsły, wypukły, pełny i półpełny.

Pewien miliarder nie mógł się doliczyć swoich wszystkich kont.

Nie potrzebuję dwóch kont bankowych, wystarczy mi jedno a drugie prędzej czy później muszę zamknąć.

Administrator zablokował użytkownika na Facebooku ponieważ miał wiele fikcyjnych kont.

Zobacz również - jak się pisze: