znak zapytania

Jak piszemy: jednakże czy jednak że

Jednakże to spójnik, jeśli równorzędne części zdania są połączone spójnikiem jednakże, nie rozdzielamy ich przecinkiem. Natomiast w wypowiedziach współrzędnie złożonych przecinkiem rozdzielamy poszczególne zdania składowe, jeśli są one połączone za pomocą spójnika jednakże.

Poprawna pisownia

jednakże

Częste błędy

jednakrze, jednak że, jednakgże

Przykłady:

Choć miała marne wyniki w nauce, jednakże udało się jej zdać maturę.

Rafał okazał się być jednakże bardzo dobrym człowiekiem.

Może się mylę, jednakże uważam, że doświadczenie zawsze człowiekowi popłaca.

Pomimo, że nie chodziła do pracy, jednakże otrzymała za swą nieobecność wypłatę.

Synonimy słowa - jednakże

ale, lecz, mimo to, jednak, jednakowoż, wszak, wszakże, oprócz tego, mimo wszystko, ponadto, poza tym, swoją drogą, z drugiej strony, zresztą, pomimo tego, pomimo to, tymczasem

Zobacz również - jak się pisze: