znak zapytania

Jak piszemy: inteligęcja czy inteligencja

Wyraz inteligencja to termin określający ogólną sprawność intelektualną populacji. W innym znaczeniu inteligencja jest to warstwa społeczna ludzi wykształconych, zajmujących się na co dzień pracą umysłową.

Rzeczownik inteligencja stanowi poprawna formę zapisu.

Choć w wyrazie tym słyszymy –ę, to jednak piszemy –e.

Poprawna pisownia

inteligencja

Częste błędy

inteligęcja

Przykłady:

Jej wysoki poziom inteligencji pozytywnie zaskoczył wszystkich wokół.

Polska inteligencja rozkwita.

Inteligencja i błyskotliwość to jej podstawowe cechy.

Zobacz również - jak się pisze: