znak zapytania

Jak piszemy: imjesłów czy imiesłów

W wyrazie imiesłów i piszemy na początku wyrazu przed spółgłoską. Imiesłowy pochodzą od czasowników i dzielą się na przymiotnikowe – odmienne (czynne np. piszący i bierne np. umyte) oraz na przysłówkowe - nieodmienne (współczesne np. myśląc oraz uprzednie np. zjadłszy).

Poprawna pisownia

imiesłów

Częste błędy

imiesłuw, imjesłów

Przykłady:

Elżbieta nadużywa w swych wypowiedziach imiesłów patrząc.

Na dzisiejszej lekcji języka polskiego dowiedzieliśmy się, co to jest imiesłów przymiotnikowy.

Czy wiesz co to jest imiesłów?

Zobacz również - jak się pisze: