znak zapytania

Jak piszemy: huczy czy chuczy

Poprawną formą jest huczy, które zawsze piszemy z użyciem „h”.

W polszczyźnie nie istnieje żadna znana reguła ortograficzna, która potwierdzałaby pisownię tego wyrazu, niemniej jednak należy ją po prostu zapamiętać.

Czasownik huczy pochodzi od rzeczownika huk, który również piszemy przez „u” i „h”. Synonimami wyrazu huczy są dmucha, hula, wieje.

Poprawna pisownia

huczy

Częste błędy

chuczy

Przykłady:

Hala huczała od oklasków.

Latem wieczorem aż huczy od rechotania żab w okolicznych stawach.

Od kiedy na osiedlu powstała autostrada, bardzo huczy od jeżdżących tam samochodów.

Wasza kłótnia odbiła się bardzo szerokim echem, w biurze aż huczy od plotek.

Zobacz również - jak się pisze: