znak zapytania

Jak piszemy: handel czy chandel

Handel jest to jeden z działów gospodarki narodowej, którego przedmiotem działania jest organizacja obrotu towarowego między sferą produkcji a sferą spożycia; głównymi kierunkiem działania są: zbyt produkcji towarowej przemysłu i rolnictwa, zaopatrywanie konsumentów indywidualnych oraz zbiorowych w towary, zaopatrywanie w towary innych działów gospodarki, wymiana towarowa z zagranicą.

Wyraz handel pochodzi od niemieckiego słowa Handel, zatem jest to wyraz obcego pochodzenia, który w całości zapisujemy zgodnie z oryginalną wersją z użyciem „h”.

Poprawna pisownia

handel

Częste błędy

chandel

Przykłady:

Od zeszłego roku handel w sklepach spożywczych w niedziele został zakazany.

Handel zagraniczny to wymiana części własnej produkcji danego kraju na dobra i usługi wytwarzane przez inne kraje.

W ostatnich latach handel przez internet stał się bardziej powszechny.

Zobacz również - jak się pisze: