znak zapytania

Jak piszemy: góral czy gural

Góral to mieszkaniec terenów górskich, który w potocznym rozumieniu zajmuje się pasterstwem i produkcją wyrobów mlecznych oraz nierzadko turystyką. Górale z racji na odrębność geograficzną cechują się odrębnością kultury.

Góral – rzeczownik rodzaju męskiego, który piszemy stosując –ó. Warto zapamiętać, że w tym wypadku –ó piszemy w języku polskim pomimo braku wymiany na –o lub –e.

Poprawna pisownia

góral

Częste błędy

gural

Przykłady:

Podczas mojej pieszej wędrówki po Bieszczadach zatrzymałam się na kilka dni w cudownej gospodzie u Górali.

W restauracji spotkaliśmy górala grającego i śpiewającego góralską muzykę.

Widziałam na polanie górala, który strzygł swoje owce.

Podziwialiśmy u górali piękne i kolorowe ubrania.

Zobacz również - jak się pisze: