znak zapytania

Jak piszemy: frustracja czy fróstracja

Frustracja to stan załamania psychicznego, niemoc, brak możliwości zaspokojenia jakiejś potrzeby bądź osiągnięcia postawionych przed sobą celów. Słowo frustracja wywodzi się z języka łacińskiego i oznacza dosłownie zawód, oszukanie.

Poprawna forma zapisu to frustracja. W żadnym wypadku nie stosujemy wersji flustracja, jest ona niepoprawna.

Poprawna pisownia

frustracja

Częste błędy

flustracja, fróstracja

Przykłady:

Dopadła ją frustracja po tym, jak dowiedziała się, że nie otrzyma obiecanej posady.

Na urlopie macierzyńskim wiele kobiet z powodu braku aktywności zawodowej dopada frustracja.

Nie odczuwam jeszcze aż takiej frustracji z powodu moich niskich zarobków, aby wystawić dom na sprzedaż.

Odczuwała frustrację ponieważ nie mogła znaleźć pracy, dlatego nie dokończyła swojej pracy magisterskiej.

Zobacz również - jak się pisze: