znak zapytania

Jak piszemy: frąt czy front

Front (łac. frons = czoło) przednia strona, przód, czoło czegoś np. budowli. Rzeczownik ten piszemy prawidłowo z użyciem końcówki -on zgodnie z zasadą ortograficzną, według której -em, -en, -on, -om piszemy zawsze w wyrazach zapożyczonych..

Front jest to także rejon bezpośrednich działań bojowych. W innym znaczeniu to także ugrupowanie społeczne mające na celu szerzenie bądź obronę pewnych idei. W meteorologii natomiast frontem nazywamy ścieranie się mas powietrza różnych pod względem barycznym lub termicznym.

Poprawna pisownia

front

Częste błędy

frąt

Przykłady:

Jej stary dom stał frontem do głównej ulicy.

Małgorzata była dwulicowa, od kiedy pamiętam zawsze działała na dwa fronty.

Mój dziadek zawsze wspominał swojego przyjaciela, który był z nim na froncie podczas II wojny światowej.

W najbliższym czasie nad Polską będą ścierały się ze sobą dwa fronty.

Zobacz również - jak się pisze: